Người khôn ngoan ẻ trong giờ hành chính

Cập nhật 1 tháng trước

Người khôn ngoan ẻ trong giờ hành chính

Kẻ khờ dại nhịn tới giờ nghỉ trưa.

#Meme hài