Người mà còn thua cả chó, lâu lắm rồi mới thấy

Cập nhật 3 tháng trước

Người mà còn thua cả chó, lâu lắm rồi mới thấy

Comment ảnh này để chửi khéo léo lũ bạn thân.

#Meme phim