Người ngoài hành tinh Huấn Hoa Hồng nói ngôn ngữ khó hiểu

Cập nhật 4 tháng trước

Người ngoài hành tinh Huấn Hoa Hồng nói ngôn ngữ khó hiểu

Nhưng nhìn thứ ngôn ngữ ấy vẫn đoán được nội dung câu nói là gì.

#Huấn Hoa Hồng