Người phụ nữ mặc áo phao ôm đầu nói gì dậy chời (gì vậy trời)

Cập nhật 5 tháng trước

Người phụ nữ mặc áo phao ôm đầu nói gì dậy chời (gì vậy trời)

jztr = j z trời = gì vậy trời = gì dậy chời.

#Meme hài