Người que đội quần lên đầu

Cập nhật 2 tháng trước

Người que đội quần lên đầu

Nhục quá biết trốn vào đâu bây giờ, chỉ có nước đội quần mà thôi.

#Meme hài