Nhai đầu mày bây giờ

Cập nhật 1 tháng trước

Nhai đầu mày bây giờ

Ý kiến giề? Nói tiếng nữa tao nhai đầu luôn bây giờ. Bà già đi xe máy há mồm nói.

#Nhặt đồ không trả

Meme cùng chủ đề
Xem thêm