Nhân lúc tui còn vui vẻ, làm ơn cút đi

Cập nhật 5 tháng trước

Nhân lúc tui còn vui vẻ, làm ơn cút đi

Đừng để lúc tui hết vui rồi đến lúc tới công chuyện nha.

#Meme hài