Nhân sinh gian nan có một số việc đừng nên vạch trần, cảm ơn

Cập nhật 17 ngày trước

Nhân sinh gian nan có một số việc đừng nên vạch trần, cảm ơn

Không phải việc nào cứ nói ra là cũng tốt, cảm ơn.

#Comment dạo