Nhất tự simp ngu, bán tự wibu, gái gú phù du, waifu bất tử

Cập nhật 1 tháng trước

Nhất tự simp ngu, bán tự wibu, gái gú phù du, waifu bất tử

Team waifu có vẻ đông đúc và hùng mạnh nhất thời điểm này.

#Comment dạo