Nhiều người vừa ngồi nhậu vừa xem Phương Hằng trên TV

Cập nhật 1 tháng trước

Nhiều người vừa ngồi nhậu vừa xem Phương Hằng trên TV

Nhiều người đàn ông xăm trổ đang ngồi nhậu trong nhà và xem vợ ông Dũng Lò Vôi trên TV.

#Bà Phương Hằng Đại Nam