Nhún vai nói bày tỏ sự khó hiểu của bản thân

Cập nhật 2 tháng trước

Nhún vai nói bày tỏ sự khó hiểu của bản thân

Đôi khi chính mình cũng không hiểu nổi mình.

#Đầu Nấm