Nhưng có 1 điều em cần phải nhớ thời đại này thằng nào cũng văn vở

Cập nhật 1 tháng trước

Nhưng có 1 điều em cần phải nhớ thời đại này thằng nào cũng văn vở

Chỉ có mấy thằng giàu sụ nó mới nói ngắn gọn mà thôi.

#Meme hài