Những đôi môi đang hút thuốc là những đôi môi đang thiếu tiền

Cập nhật 4 tháng trước

Những đôi môi đang hút thuốc là những đôi môi đang thiếu tiền

Chứ thiếu nụ hôn cái quái gì.

#Meme hài