Những tờ lá chuối có mệnh giá 200k, 500k...

Cập nhật 4 tháng trước

Những tờ lá chuối có mệnh giá 200k, 500k...

Tiền như lá chuối là có thật.

#Meme hài