Ninja Uchiha Khá Bảnh chửi đmm ảo thuật đấy

Cập nhật 2 tháng trước

Ninja Uchiha Khá Bảnh chửi đmm ảo thuật đấy

Nguồn gốc câu chửi huyền thoại đmm ảo thật đấy là đây chăng?

#Khá Bảnh