Nó đang ôn thi không dám la luôn á, mấy bữa nữa có kết quả rồi biết tay

Cập nhật 2 tháng trước

Nó đang ôn thi không dám la luôn á, mấy bữa nữa có kết quả rồi biết tay

Con phải luôn nhớ thất bại là mẹ đập con.

#Meme thi cử