Nở một nụ cười khinh bỉ

Cập nhật 2 tháng trước

Nở một nụ cười khinh bỉ

Trước những trường hợp ai đó thể hiện độ ngu của họ.

#Đầu Nấm