Nó tốt với mày không có nghĩa là nó thích mày

Cập nhật 7 ngày trước

Nó tốt với mày không có nghĩa là nó thích mày

Đừng lầm tưởng nó yêu mình trong khi mình chưa là gì của nó.

#Chim cánh cụt