Nobita cầm súng chĩa vào đầu mình

Cập nhật 2 tháng trước

Nobita cầm súng chĩa vào đầu mình

Chỉ là súng đồ chơi thôi mà.

#Nobita