Nobita nói chó là bạn, đéo phải tôi

Cập nhật 5 tháng trước

Nobita nói chó là bạn, đéo phải tôi

Ủa rồi cuối cùng chó là bạn hay chó là bạn?

#Nobita #Meme chó