Nói không chịu tiếp thu, bảo ngu lại tự ái

Cập nhật 2 tháng trước

Nói không chịu tiếp thu, bảo ngu lại tự ái

Dành cho những người cãi nhau theo phong cách cứng đầu.

#Meme truyện tranh