Nói không lên lời đau ở trong tim này

Cập nhật 17 ngày trước

Nói không lên lời đau ở trong tim này

Gấu trúc mặt người bựa weibo vừa lấu khăn lau vừa khóc.

#Meme gấu trúc