Nói không lên lời rồi, đau ở trong tim đây này

Cập nhật 16 ngày trước

Nói không lên lời rồi, đau ở trong tim đây này

Đau tim đến nỗi không nói được gì luôn.

#Meme Trung Quốc