Nói không nên lời rồi, đau ở trong tim này

Cập nhật 1 tháng trước

Nói không nên lời rồi, đau ở trong tim này

Đeo cặp đỏ, tay ôm tim, khóc hu hu.

#Meme Trung Quốc