Nụ cười đã tắt bài này quá dark

Cập nhật 4 tháng trước

Nụ cười đã tắt bài này quá dark

Lời bài hát chế thành lời bài dark.

#Dark Meme