Nước mắt em rơi là thật, nỗi buồn em kể là xạo

Cập nhật 14 ngày trước

Nước mắt em rơi là thật, nỗi buồn em kể là xạo

Câu chuyện nãy giờ bảo sao nghe nó cứ ảo ảo.

#Meme gấu trúc