Ở trái đất có nhiều thứ kì lạ thật đấy

Cập nhật 4 tháng trước

Ở trái đất có nhiều thứ kì lạ thật đấy

Comment ảnh này với hàm ý những chuyện kỳ lạ trên trái đất đều diễn ra ở đây.

#Nobita

Meme cùng chủ đề
Xem thêm