Ôm người yêu nói: em làm ít thôi để anh nuôi

Cập nhật 4 tháng trước

Ôm người yêu nói: em làm ít thôi để anh nuôi

Có cái lon ấy dit mẹ tin người vãi lon.

#Meme hài