Ông áo vàng bị đau tay, tạo thành những làn sóng hình tròn

Cập nhật 21 ngày trước

Ông áo vàng bị đau tay, tạo thành những làn sóng hình tròn

Dừng lại, đừng suy nghĩ đến việc đen tối không đáng làm nữa. Ảnh cầm cổ tay nhăn mặt

#Meme hài