Ông Đa tổ trưởng được cô gái thắt cà vạt cho

Cập nhật 1 tháng trước

Ông Đa tổ trưởng được cô gái thắt cà vạt cho

Thì ra ông cũng có lúc huy hoàng như thế.

#Ông Nguyễn Hữu Đa