Ông đầu trọc đầu cắt moi

Cập nhật 12 ngày trước

Ông đầu trọc đầu cắt moi

Chán nản đến nỗi mọc luôn tóc mới.

#Meme ông đầu trọc #Đầu cắt moi