Ông đầu trọc đứng chống nạnh nhìn từ trên trời xuống

Cập nhật 13 ngày trước

Ông đầu trọc đứng chống nạnh nhìn từ trên trời xuống

Lên thiên đàng rồi vẫn còn quá chán với tụi bây.

#Meme ông đầu trọc