Ông Nguyễn Hữu Đa và bà Tân Vlog trong ngày khai giảng

Cập nhật 7 ngày trước

Ông Nguyễn Hữu Đa và bà Tân Vlog trong ngày khai giảng

2 huyền thoại trong cùng một bức ảnh, nể người nào chế ảnh này thật chứ.

#Ông Nguyễn Hữu Đa #Bà Tân Vlog