Phải hút bao nhiêu cỏ thì mới hiểu được lòng người?

Cập nhật 5 tháng trước

Phải hút bao nhiêu cỏ thì mới hiểu được lòng người?

Chắc phải hút cả tấn cỏ may ra hiểu được một góc nhỏ.

#Trích dẫn hay

Meme cùng chủ đề
Xem thêm