Phải tôi tôi cũng cắt - Hữu Đa đầu cắt moi

Cập nhật 16 ngày trước

Phải tôi tôi cũng cắt - Hữu Đa đầu cắt moi

Tôi năm nay 70 tuổi rồi nhưng tôi vẫn đi cắt moi cho nó hợp xu thế.

#Ông Nguyễn Hữu Đa #Đầu cắt moi