Phải tôi tôi mèo méo meo cho mấy phát

Cập nhật 2 tháng trước

Phải tôi tôi mèo méo meo cho mấy phát

Một sự kết hợp giữa hiện tượng Trần Đức Bo và ông Nguyễn Hữu Đa.

#Trần Đức Bo #Ông Nguyễn Hữu Đa