Phàm những chuyện trên thiên hạ không có hình đều là xàm lon cả

Cập nhật 4 tháng trước

Phàm những chuyện trên thiên hạ không có hình đều là xàm lon cả

Phải có hình ảnh hoặc clip chứng minh với người ta chứ.

#Comment dạo