Phật Di Lặc: chúc muôn điều tốt đẹp đến tất cả mọi người

Cập nhật 1 tháng trước

Phật Di Lặc: chúc muôn điều tốt đẹp đến tất cả mọi người

Dùng ảnh này comment vào các post của bạn bè.

#Người già hay dùng