PiQuê - cầu thủ bóng đá Gerard Piqué

Cập nhật 5 tháng trước

PiQuê - cầu thủ bóng đá Gerard Piqué

Sử dụng khi ai đó bị hố hoặc quê xệ.

#Meme bóng đá