Rắc muối thêm đường cho bớt nhạt

Cập nhật 18 ngày trước

Rắc muối thêm đường cho bớt nhạt

Mày nhạt quá. Muối này, i ốt luôn, thêm đường nữa cho bớt nhạt.

#Meme hài