Rất đẹp, tuyệt vời, chúc vui vẻ hạnh phúc bình an

Cập nhật 1 tháng trước

Rất đẹp, tuyệt vời, chúc vui vẻ hạnh phúc bình an

Nhưng hình như nhân vật trong ảnh có gì đó sai sai?

#Người già hay dùng