Rất nhiều gạch xuất hiện, tránh ra tạp chủng để ta chọi chết mẹ nó

Cập nhật 1 tháng trước

Rất nhiều gạch xuất hiện, tránh ra tạp chủng để ta chọi chết mẹ nó

Bao nhiêu đây gạch đá có vẻ là chưa đủ?

#Meme ném gạch