Rồi rồi ok, ban la nhat - bàn là Nhật - bạn là nhất

Cập nhật 1 tháng trước

Rồi rồi ok, ban la nhat - bàn là Nhật - bạn là nhất

OK bạn là nhất được chưa.

#Meme chơi chữ