Rủ đi ăn tối nhưng sợ thành bữa tối của anh, nhưng anh không ăn thịt chó

Cập nhật 1 tháng trước

Rủ đi ăn tối nhưng sợ thành bữa tối của anh, nhưng anh không ăn thịt chó

Một câu nói khiến cho đối phương phải block nick.

#Đoạn chat hay