Ruồi ngồi ăn nói đến cứt mà còn chê thì bố mày cũng chịu

Cập nhật 4 tháng trước

Ruồi ngồi ăn nói đến cứt mà còn chê thì bố mày cũng chịu

Món ăn ở đây ngon như cứt vậy - Ruồi nói.

#Thỏ Bảy Màu