Sầu riêng hôi lắm không ăn đâu

Cập nhật 1 tháng trước

Sầu riêng hôi lắm không ăn đâu

Nhưng ăn vào rồi thì ngon vl. Thanos ăn sầu riêng

#Thanos