Siêu nhân nói mày tiêu rồi, tao sẽ nộp mày cho cảnh sát

Cập nhật 4 tháng trước

Siêu nhân nói mày tiêu rồi, tao sẽ nộp mày cho cảnh sát

Mỗi khi thấy đứa bạn làm gì đó trái luân lý tôi thường comment ảnh này.

#Meme phim