Sói khoác vai cừu nói: đừng buồn, chơi ma túy không?

Cập nhật 2 tháng trước

Sói khoác vai cừu nói: đừng buồn, chơi ma túy không?

Chỉ có chơi ma túy mới đem lại cảm giác này.

#Meme hài