Sống trên đời đừng nên tin bất cứ ai hết

Cập nhật 11 ngày trước

Sống trên đời đừng nên tin bất cứ ai hết

Chân lý đúc kết ra sau nhiều lần bị lừa.

#Comment dạo