Stop khoe vếu, anh chỉ muốn thấy em cười

Cập nhật 3 tháng trước

Stop khoe vếu, anh chỉ muốn thấy em cười

Bạn sẽ thật nhân văn khi comment ảnh này trong các post khoe hàng trên facebook.

#Meme hài